dimarts, 17 de maig de 2011

Propostes Socialistes en Economia i Treball

Els socialistes proposem unes línies d’actuació molt concretes per a millorar la situació de falta de treball dels Beniarresins i Beniarresines.

Ø Incentivarem l’oferta de treball públic modernitzant i millorant els serveis públics de l’Ajuntament i de totes les dependències que li correspon mantindre:

Ø Noves places de treball públic en

* neteja

* serveis administratius

* serveis de manteniment

* plaça de policia local

tota esta inversió busca una major rendibilitat de cara als veïns que són els usuaris dels serveis públics i, garantitza la creació de nous llocs de treball.

· Ens comprometem a donar ajudes econòmiques a empreses del poble o externes perquè contracten a treballadors aturats de Beniarrés. (Ajuda copagament Seguritat Social, ajuda a la formació, incentius fiscals.)

· Potenciarem la formació dels joves menors de 35 anys aturats amb la creació de beques de formació per a fer-los més fàcil la recol·locació en el mercat del treball.

· Crearem el programa municipal del primer treball dirigit a aquelles persones que acabats els estudis obligatoris, no han treballat mai. Inclourà formació combinada amb treball subvencionat des de l’ajuntament a entitats socials sense ànim de lucre.

· Crearem un pla de xoc per a l’ocupació femenina amb el compromís d’equiparar les diferències laborals entre homes i dones en l’oferta d’ocupació que es faja des de l’ajuntament.

· Ens comprometem a crear un pla d’integració laboral per als discapacitats amb ajudes públiques per a la plena incorporació al mercat laboral amb respecte escrupolós a la seua dignitat com a ciutadà.

· Crearem l’oficina de desenvolupament local amb estructures que incentiven mesures actives de treball implicant als empresaris locals, però també fomentarem l’esperit emprenedor i accions de formació ocupacional contínua i permanent remunerada.

I també es comprometem a que totes les licitacions d’obres i subministraments s’adjudicaran a empreses locals, sempre que estiguen capacitades per a fer-ho però a diferència del Partido Popular, es comprometem a fer efectiu el pagament de les factures dintre dels 40 dies des de que la factura es presentada al registre de l’Ajuntament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada