dimarts, 17 de maig de 2011

Propostes Socialistes en Economia i Treball

Els socialistes proposem unes línies d’actuació molt concretes per a millorar la situació de falta de treball dels Beniarresins i Beniarresines.

Ø Incentivarem l’oferta de treball públic modernitzant i millorant els serveis públics de l’Ajuntament i de totes les dependències que li correspon mantindre:

Ø Noves places de treball públic en

* neteja

* serveis administratius

* serveis de manteniment

* plaça de policia local

tota esta inversió busca una major rendibilitat de cara als veïns que són els usuaris dels serveis públics i, garantitza la creació de nous llocs de treball.

· Ens comprometem a donar ajudes econòmiques a empreses del poble o externes perquè contracten a treballadors aturats de Beniarrés. (Ajuda copagament Seguritat Social, ajuda a la formació, incentius fiscals.)

· Potenciarem la formació dels joves menors de 35 anys aturats amb la creació de beques de formació per a fer-los més fàcil la recol·locació en el mercat del treball.

· Crearem el programa municipal del primer treball dirigit a aquelles persones que acabats els estudis obligatoris, no han treballat mai. Inclourà formació combinada amb treball subvencionat des de l’ajuntament a entitats socials sense ànim de lucre.

· Crearem un pla de xoc per a l’ocupació femenina amb el compromís d’equiparar les diferències laborals entre homes i dones en l’oferta d’ocupació que es faja des de l’ajuntament.

· Ens comprometem a crear un pla d’integració laboral per als discapacitats amb ajudes públiques per a la plena incorporació al mercat laboral amb respecte escrupolós a la seua dignitat com a ciutadà.

· Crearem l’oficina de desenvolupament local amb estructures que incentiven mesures actives de treball implicant als empresaris locals, però també fomentarem l’esperit emprenedor i accions de formació ocupacional contínua i permanent remunerada.

I també es comprometem a que totes les licitacions d’obres i subministraments s’adjudicaran a empreses locals, sempre que estiguen capacitades per a fer-ho però a diferència del Partido Popular, es comprometem a fer efectiu el pagament de les factures dintre dels 40 dies des de que la factura es presentada al registre de l’Ajuntament.

dilluns, 9 de maig de 2011

Video dels Socialistes de Beniarrés
Vicenta, Maria, Coper, Ignaci, Gema, Jesus, Mª Jesus, Silvia, Juan, Fede, Enrique

Video promocional de la candidatura del PSPV-PSOE de Beniarrés per a les eleccions locals a l'alcaldia de Beniarrés.

Per que un altre Beniarrés es possible.
Nosaltres som el canvi.
Fes-te amic del canvi.
Vota PSPV-PSOE

PER A QUE GUANYE BENIARRÉS

Per què no tenim accés directe a l'Autovia?

Vos pose la següent noticia publicada a la web dels socialistes de Muro:

El pasado mes de abril la Candidata a la alcaldía de Muro por el Pspv-Psoe Elisa Genis y la actual portavoz y miembro de la Candidatura Autonómica Ana Fullana se reunieron con la Subdelegada del Gobierno para tratar el tema del Cuartel de la Guardia Civil de Muro y ponerla en conocimiento acerca de la elaboración de un informe municipal sobre las reclamaciones hechas por algunos articulares sobre las obras de la Autovía.

La Subdelegada informó a la Candidata Elisa Genis que el Cuartel de la Guardia Civil de Muro se queda en Muro con el mismo número de efectivos que cuenta actualmente especificando que la voluntad del Ministerio del Interior es mantener el Cuartel en Muro, es más desde el 1 de abril se ha puesto en marcha un Grupo operativo de Coordinación entre Muro y Cocentaina, para mejorar el servicio entre las dos poblaciones, para que si hay un aviso en Muro o pueblos de alrededor y hace falta se puedan desplazar desde el Cuartel de la Guardia Civil de Cocentaina a Muro y a la inversa.

La subdelegada tomó especial interés sobre la cuestión en el remate en las obras de la autovía poniéndose de inmediato en contacto con el Jefe de Carreteras, D.Jose Vte. Pedrola. Este último informó a la portavoz murera acerca del asunto, refiriendo que se asumían la práctica totalidad de las peticiones realizadas, y que las obras iban a rematarse en breve, ya que lo importante era poner en uso la autovía y por tanto se ha dado prioridad al servicio que a los acabados, y que se estaba preparando un proyecto para solucionar el problema del cambio de rasante en el acceso norte. Cabe señalar las dificultades planteadas por la Generalitat durante las obras, que provocaron un aumento en el tráfico en la CV-705 y en concreto en la travesía de Muro. A este respecto, Pedrola destacó el ofrecimiento del gobierno español realizado a la Generalitat a fin de cederle uno de los viales adyacentes a la autovía, que fueron habilitados para dar servicio a los vecinos, a fin de que acondicionara el mismo como acceso para los pueblos de Gaianes, Beniarrés l’Orxa i Cela, de forma que se reduciría el tráfico por la CV-705 para acceder a la autovía. Esta propuesta del Ministerio no ha sido aceptada por la Conselleria, lo que provoca que estas poblaciones se vean obligadas a atravesar Muro para acceder a la autovía.

El Paritdo Popular de Beniarrés sempre ens ha dit que si no hi ha eixida directa a l’autovia per a l’Orxa, Beniarrés, Gaianes i Alcosser és per que el govern socialista de Madrid, que és qui ha pagat l’autovia, no va voler fer aquest accés. Per tant si les paraules de l’alcalde de Beniarrés, Luis Tomàs, son certes deuria eixir inmediatament, demanant una rectificació pública del Jose Vicente Pedrola, Jefe de Carreteres quan afirma que “el ofrecimiento del gobierno español realizado a la Generalitat a fin de cederle uno de los viales adyacentes a la autovía, que fueron habilitados para dar servicio a los vecinos, a fin de que acondicionara el mismo como acceso para los pueblos de Gaianes, Beniarrés l’Orxa i Cela, de forma que se reduciría el tráfico por la CV-705 para acceder a la autovía. Esta propuesta del Ministerio no ha sido aceptada por la Conselleria, lo que provoca que estas poblaciones se vean obligadas a atravesar Muro para acceder a la autovía”.

De no demanar aquesta rectificaciço pçublica, el nostre alcalde ens va enganyar quan afirmava que l’accés a l’autovia no es realitzava perquès el Ministeri de Foment no volia.

dijous, 5 de maig de 2011

Nosaltres som el canviJesus Gozalbez Lopez, candidat socialista a l'Alcaldia de Beniarrés

PER A QUE GUANYE BENIARRÉS

dimarts, 3 de maig de 2011

La frase que no hi ha que oblidar

El brillante Sir George Bernard Shaw escribió esta breve frase, llena de sabiduría. Shaw es la única persona que ha ganado un Premio Nobel (literatura, 1925) y también un Oscar (en la categoría de mejor guión), por "My Fair Lady", basada en su obra Pigmalión.


"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...

y por los mismos motivos."

Tú pots fer-la realitat

dijous, 28 d’abril de 2011

Presentació Candidatura Socialista a BeniarrésDivendres 29 d'abril a les 20:30 hores al Centre Cultural "Joan Fuster".


Estàs convida't. T'esperem.